Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0136/2006

Keskustelut :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0064

Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg

6.4. Ilmaisunvapaus ja uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0136/2006, B6-0137/2006, B6-0138/2006, B6-0139/2006, B6-0140/2006 ja B6-0141/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0136/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0136/2006, B6-0138/2006, B6-0139/2006 ja B6-0141/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Hans-Gert Poettering, João de Deus Pinheiro, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gunnar Hökmark ja Gitte Seeberg PPE-DE-ryhmän puolesta
Graham Watson, Karin Riis-Jørgensen, Jean-Marie Cavada, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cristiana Muscardini ja Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta
Jens-Peter Bonde

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0064)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Mario Mauro esitti 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, Elmar Brok ilmoitti kannattavansa tätä suullista tarkistusta, mikäli sitä kohdellaan 13 kohdan lisäyksenä, Monica Frassoni kannatti suullista tarkistusta ja Elmar Brokin pyyntöä sekä esitti samaan kohtaan toisen suullisen tarkistuksen (nämä suulliset tarkistukset hyväksyttiin).

(Päätöslauselmaesitykset B6-0137/2006 ja B6-0140/2006 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö