Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0136/2006

Debatter :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0064

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg

6.4. Rätten till yttrandefrihet och respekten för religiös övertygelse (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0136/2006, B6-0137/2006, B6-0138/2006, B6-0139/2006, B6-0140/2006 och B6-0141/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0136/2006

(ersätter B6-0136/2006, B6-0138/2006, B6-0139/2006 och B6-0141/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Hans-Gert Poettering, João de Deus Pinheiro, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gunnar Hökmark och Gitte Seeberg för PPE-DE-gruppen
Graham Watson, Karin Riis-Jørgensen, Jean-Marie Cavada, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld och Sarah Ludford för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen
Cristiana Muscardini och Brian Crowley för UEN-gruppen
Jens-Peter Bonde

Antogs (P6_TA(2006)0064)

Inlägg om omröstningen:

Mario Mauro lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13. Elmar Brok förklarade att han stödde detta muntliga ändringsförslag om det betraktades som ett tillägg till punkt 13. Monica Frassoni uttryckte sitt stöd för det muntliga ändringsförslaget och för Elmar Broks begäran samt lade därefter fram ännu ett muntligt ändringsförslag till samma punkt (båda dessa muntliga ändringsförslag beaktades).

(Resolutionsförslagen B6-0137/2006 och B6-0140/2006 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy