Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0112/2006

Keskustelut :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg

14.3. Guantanamo
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0112/2006, B6-0117/2006, B6-0118/2006, B6-0127/2006 ja B6-0135/2006

Martine Roure, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Graham Watson ja Raül Romeva i Rueda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta, Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska ja Joe Borg (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2006, kohta 15.2.

°
° ° °

Puheenvuorot: Bernd Posselt Sri Lankan tilannetta käsittelevien päätöslauselmaesitysten peruuttamisesta ja Robert Evans Bernd Posseltin puheenvuorosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö