Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0112/2006

Debatter :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg

14.3. Guantánamo
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0112/2006, B6-0117/2006, B6-0118/2006, B6-0127/2006 och B6-0135/2006

Martine Roure, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Graham Watson och Raül Romeva i Rueda presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska och Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.2 i protokollet av den 16.02.2006.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om det faktum att resolutionsförslagen om Sri Lanka hade dragits tillbaka. Robert Evans kommenterade Bernd Posselts inlägg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy