Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0111/2006

Keskustelut :

PV 16/02/2006 - 14.1
CRE 16/02/2006 - 14.1

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 15.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg

15.1.  Armenialainen kulttuuriperintö Azerbaidžanissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0111/2006, B6-0115/2006, B6-0126/2006, B6-0129/2006, B6-0130/2006 ja B6-0134/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0111/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0111/2006, B6-0115/2006, B6-0126/2006, B6-0129/2006, B6-0130/2006 ja B6-0134/2006)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Panagiotis Beglitis PSE-ryhmän puolesta

Frédérique Ries ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta

Marie Anne Isler Béguin ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Michał Tomasz Kamiński ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0069)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö