Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0052(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0027/2006

Ingivna texter :

A6-0027/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Omröstningar :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0075

Protokoll
Måndagen den 13 mars 2006 - Strasbourg

20. Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser [KOM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0027/2006).

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Dimitrios Papadimoulis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marcello Vernola för PPE-DE-gruppen, Åsa Westlund för PSE-gruppen, Sajjad Karim för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Richard Seeber, Edite Estrela och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 14.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy