Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

1. Otvorenie zasadania
Doslovný zápis

Zasadanie Parlamentu 2006-2007 bolo otvorené v súlade s čl. 196 pododsek 1 zmluvy o ES a čl.127 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia