Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2006 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design, vedtaget i Genève den 2. juli 1999 (KOM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

JURI

rådg.udv.

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

henvist til:

korr.udv.

TRAN

rådg.udv.

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (KOM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

ITRE, IMCO

- Rådets indstilling af 14. februar 2006 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

- Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

rådg.udv.

BUDG

- Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

rådg.udv.

BUDG

- Forslag til Rådets beslutning om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (omarbejdet) (KOM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

henvist til:

korr.udv.

AFET

rådg.udv.

INTA

- Forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (KOM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

rådg.udv.

INTA, ENVI

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

LIBE

rådg.udv.

JURI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik