Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2006. március 14., Kedd - Strasbourg

3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- A DEC 03/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án Genfben elfogadott Genfi Szövegéhez való csatlakozásának jóváhagyásáról (COM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

JURI

véleménynyilvánításra felkért

IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

véleménynyilvánításra felkért

ENVI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekintetében történő módosításáról (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ENVI

véleménynyilvánításra felkért

ITRE, IMCO

- Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezésére vonatkozó, 2006. február 14-i tanácsi ajánlás (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ECON

- Az Osztrák Köztársaság kezdeményezése az Europol alkalmazottai tekintetében alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadása céljából (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

LIBE

véleménynyilvánításra felkért

BUDG

- Az Osztrák Köztársaság kezdeményezése az Europol személyzeti szabályzatának módosításáról szóló tanácsi jogi aktus elfogadása céljából (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

LIBE

véleménynyilvánításra felkért

BUDG

- Javaslat a Tanács határozatára a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ENVI

véleménynyilvánításra felkért

LIBE

- Javaslat a Tanács határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

AFET

véleménynyilvánításra felkért

INTA

- Javaslat a Tanács irányelvére a harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről (COM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

ECON

véleménynyilvánításra felkért

INTA, ENVI

- Javaslat a Tanács rendeletére a szavatossági kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről (COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

LIBE

véleménynyilvánításra felkért

JURI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat