Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2006 m. kovo 14 d. - Strasbūras

3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas perkelti DEC 03/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0106 - C6-0060/2006 - 2006/2045(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, patvirtinančio Europos bendrijos prisijungimą prie Hagos sutarties Ženevos akto dėl tarptautinio pramoninio dizaino registravimo, priimto 1999 m. liepos 2 d. Ženevoje (COM(2005)0687 - C6-0061/2006 - 2005/0273(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

JURI

nuomonė

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

nuomonė

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (COM(2006)0069 - C6-0064/2006 - 2006/0018(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

ITRE, IMCO

- 2006 m. vasario 14 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (N6-0015/2006 - C6-0071/2006 - 2006/0801(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

- Austrijos Respublikos iniciatyva, siekiant patvirtinti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (5417/2006 - C6-0072/2006 - 2006/0803(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

BUDG

- Austrijos Respublikos iniciatyva, siekiant patvirtinti Tarybos aktą, iš dalies pakeičiantį Europolo tarnybos nuostatus (5428/2006 - C6-0073/2006 - 2006/0804(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (išdėstyta nauja redakcija) (COM(2006)0029 - C6-0076/2006 - 2006/0009(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)).

perduota

atsakingam komitetui

AFET

nuomonė

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl prekių, importuojamų keliaujančiųjų iš trečiųjų šalių asmenų, atleidimo nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių (COM(2006)0076 - C6-0078/2006 - 2006/0021(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

nuomonė

INTA, ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

JURI

Teisinė informacija - Privatumo politika