Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I   Karistamatus Aafrikas ja Hissène Habré juhtum

- Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta(B6-0171/2006);

- Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt ja Jürgen Schröder fraktsiooni PPE-DE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja eelkõige Hissène Habré juhtumi puhul (B6-0172/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0176/2006);

- Eoin Ryan ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0179/2006);

- Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0182/2006);

- Johan Van Hecke, Fiona Hall ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel karistamatuse kohta Aafrikas ja Hissène Habré juhtumi kohta (B6-0185/2006).

II   Kasahstan

- Ona Juknevičienė, Frédérique Ries ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kasahstanis (B6-0167/2006);

- Albert Jan Maat fraktsiooni PPE-DE nimel Kasahstani kohta (B6-0173/2006);

- Cristiana Muscardini ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Kasahstanis ja Altõnbek Sarsenbajev mõrvamise kohta (B6-0175/2006);

- Pasqualina Napoletano ja Bernadette Bourzai fraktsiooni PSE nimel Kasahstani kohta (B6-0177/2006);

- Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste olukorra kohta Kasahstanis (B6-0181/2006);

- Bart Staes ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kasahstanis (B6-0184/2006).

III   Inimõigused Moldovas ja Tansnistrias

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0168/2006);

- Charles Tannock, Bogusław Sonik ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel inimõiguste kohta Moldovas ja eelkõige Transnistrias (B6-0174/2006);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma ja Marianne Mikko fraktsiooni PSE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0178/2006);

- Erik Meijer, Helmuth Markov ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0180/2006);

- Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste kohta Moldovas, eelkõige Transnistrias (B6-0183/2006);

- Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel Moldova kohta (B6-0186/2006).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika