Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré

- Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0171/2006).

- Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt och Jürgen Schröder för PPE-DE-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0172/2006).

- Pasqualina Napoletano och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0176/2006).

- Eoin Ryan och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0179/2006).

- Luisa Morgantini och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0182/2006).

- Johan Van Hecke, Fiona Hall och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om straffrihet i Afrika, särskilt fallet Hissène Habré (B6-0185/2006)

II. Kazakstan

- Ona Juknevičienė, Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om situationen i Kazakstan (B6-0167/2006).

- Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen, om Kazakstan (B6-0173/2006).

- Cristiana Muscardini och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, om situationen i Kazakstan och mordet på Altynbek Sarsenbayev (B6-0175/2006).

- Pasqualina Napoletano och Bernadette Bourzai för PSE-gruppen, om Kazakstan (B6-0177/2006).

- Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Kazakstan (B6-0181/2006).

- Bart Staes och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Kazakstan (B6-0184/2006).

III. Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Moldavien, särskilt Transnistrien (B6-0168/2006).

- Charles Tannock, Bogusław Sonik och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Moldavien, särskilt Transnistrien (B6-0174/2006).

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma och Marianne Mikko för PSE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Moldavien, särskilt Transnistrien (B6-0178/2006).

- Erik Meijer, Helmuth Markov och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Moldavien, särskilt Transnistrien (B6-0180/2006).

- Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Moldavien, särskilt Transnistrien (B6-0183/2006).

- Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, om Moldavien (B6-0186/2006).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy