Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2167(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0036/2006

Ingivna texter :

A6-0036/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 5
CRE 14/03/2006 - 5

Omröstningar :

PV 14/03/2006 - 11.4
CRE 14/03/2006 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0079

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

5. Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning [2005/2167(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Reino Paasilinna (A6-0036/2006)

Reino Paasilinna redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Teresa Riera Madurell (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Giulietto Chiesa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Pilar del Castillo Vera för PPE-DE-gruppen, Catherine Trautmann för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Nikolaos Vakalis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, för att göra en precisering, och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 14.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy