Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2188(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0031/2006

Ingivna texter :

A6-0031/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 6
CRE 14/03/2006 - 6

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.8
CRE 15/03/2006 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0088

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

6. Omstruktureringar och sysselsättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om omstruktureringarna och sysselsättningen [2005/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006)

Jean Louis Cottigny redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Roselyne Bachelot-Narquin för PPE-DE-gruppen, Jan Andersson för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 15.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy