Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0017(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0043/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0043/2006

Keskustelut :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Äänestykset :

PV 14/03/2006 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0074

Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

7. Euroopan tasa-arvoinstituutti ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Εuroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Lissy Gröner ja Amalia Sartori (A6-0043/2006)

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Lissy Gröner ja Amalia Sartori (yhteisesittelijät) esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Borut Pahor (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Wojciech Roszkowski UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lydia Schenardi, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2006, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö