Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0017(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0043/2006

Teksty złożone :

A6-0043/2006

Debaty :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Głosowanie :

PV 14/03/2006 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0074

Protokół
Wtorek, 14 marca 2006 r. - Strasburg

7. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet [COM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Lissy Gröner i Amalia Sartori (A6-0043/2006)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Lissy Gröner i Amalia Sartori (współsprawozdawczynie) przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrali: Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Borut Pahor (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Wojciech Roszkowski w imieniu grupy UEN, Lydia Schenardi niezrzeszona, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 14.03.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności