Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0043/2006

Predkladané texty :

A6-0043/2006

Rozpravy :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Hlasovanie :

PV 14/03/2006 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0074

Zápisnica
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg

7. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spoluspravodajcovia: Lissy Gröner a Amalia Sartori (A6-0043/2006)

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Lissy Gröner a Amalia Sartori (spoluspravodajkyne) uviedli správu.

Vystúpili títo poslanci: Jutta Haug (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Borut Pahor (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Anna Záborská za skupinu PPE-DE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Wojciech Roszkowski za skupinu UEN, Lydia Schenardi nezávislá poslankyňa, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo 14.3.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia