Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0017(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0043/2006

Ingivna texter :

A6-0043/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Omröstningar :

PV 14/03/2006 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0074

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

7. Europeiskt jämställdhetsinstitut ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut [KOM(2005)0081 - C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. medföredragande: Lissy Gröner och Amalia Sartori (A6-0043/2006)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Lissy Gröner och Amalia Sartori (medföredragande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Borut Pahor (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen, Lydia Schenardi, grupplös, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Anneli Jäätteenmäki, Irena Belohorská, Esther Herranz García, Marie-Line Reynaud, Eugenijus Gentvilas, Maciej Marian Giertych, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Justas Vincas Paleckis och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 14.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy