Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0052(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0027/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0027/2006

Συζήτηση :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0075

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

9.5. Μέσον επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης [COM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης (A6-0027/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0075)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0075)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου