Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

Talmannen hedrade minnet av Lennart Meri, Estlands f.d. president, som gått bort samma dag.

10. Högtidligt möte – Förbundsrepubliken Tyskland
CRE

Kl.12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Horst Köhler, Förbundsrepubliken Tysklands president.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy