Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg

12. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Lissy Gröner och Amalia Sartori - A6-0043/2006

- Frank Vanhecke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Betänkande Alain Hutchinson - A6-0013/2006

- Oldřich Vlasák

Betänkande Marios Matsakis - A6-0044/2006

- Milan Gaľa

Betänkande Reino Paasilinna - A6-0036/2006

- Nina Škottová, Andreas Mölzer

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy