Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0049/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0049/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 16
CRE 14/03/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0083

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

16. Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης [2005/2175(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adeline Hazan (A6-0049/2006)

Η Adeline Hazan παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Karin Gastinger (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Jaime Mayor Oreja, Σταύρος Λαμπρινίδης, Sarah Ludford και Sylvia-Yvonne Kaufmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ashley Mote, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Karin Gastinger και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου