Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0013/2006).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 1 (Eoin Ryan): Αντιπολίτευση στην Αιθιοπία.

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan, Ana Maria Gomes και David Martin.

Ερώτηση 2 (Cecilia Malmström): Υποστήριξη της δημοκρατίας στο Ιράν.

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews και David Martin.

Ερώτηση 3 (Παναγιώτη Μπεγλίτη): Απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για την κατασκευή τραμ που θα συνδέει την παράνομη εποικιστική περιοχή του Pisgat Ze'ev στην Ανατολική Ιερουσαλήμ με το κέντρο της Δυτικής Ιερουσαλήμ.

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Παναγιώτη Μπεγλίτη, James Hugh Allister και Jonas Sjöstedt.

Ερώτηση 4 (Reinhard Rack): Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Karin Gastinger (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Reinhard Rack.

Ερώτηση 5 (Διαμάντως Μανωλάκου): Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις Φιλιππίνες.

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Διαμάντως Μανωλάκου.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 6 (Agnes Schierhuber): Πρόσβαση των καταναλωτών στη νομοθεσία.

Η Karin Gastinger (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Agnes Schierhuber, Reinhard Rack και Richard Seeber.

Ερώτηση 7 (Sarah Ludford): Απόφαση πλαίσιο για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία.

Η Karin Gastinger απαντά στην ερώτηση, καθώς και στην ερώτηση 8 που έχει το ίδιο θέμα, και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Sarah Ludford και Μανώλη Μαυρομμάτη.

Παρεμβαίνουν οι Gay Mitchell και Bill Newton Dunn σχετικά με την οργάνωση της ώρας τω ερωτήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Ερώτηση 8 (Gay Mitchell): Η ξενοφοβία στην ΕΕ.

Η Karin Gastinger, αφού κατέδειξε ότι η απάντησή της στην ερώτηση 7 αφορά επίσης και την ερώτηση 8, απαντά και σε συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει ο Claude Moraes ο οποίος προτείνει να επανέλθει το Σώμα στο παλαιό σύστημα οργάνωσης της ώρας των ερωτήσεων (Η Πρόεδρος του απαντά ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί από κοινού με την Προεδρία του Συμβουλίου).

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου