Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg

17. Infotund (küsimused nõukogule)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0013/2006).

Esimene osa

Küsimus 1 (Eoin Ryan): Opositsiooni esindajad Etioopias

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eoin Ryan, Ana Maria Gomes ja David Martin.

Küsimus 2 (Cecilia Malmström): Toetus demokraatiale Iraanis

Hans Winkler vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews ja David Martin.

Küsimus 3 (Panagiotis Beglitis): Iisraeli valitsuse otsus rajada trammiliin, mis ühendab ebaseaduslikku Pisgat Ze'evi kolooniat (Ida-Jeruusalemm) Lääne-Jeruusalemmaga

Hans Winkler vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Panagiotis Beglitis, James Hugh Allister ja Jonas Sjöstedt.

Küsimus 4 (Reinhard Rack): Põhiõiguste kaitse

Karin Gastinger (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Reinhard Rack.

Küsimus 5 (Diamanto Manolakou): Eriolukord Filipiinidel

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Diamanto Manolakou.

Teine osa

Küsimus 6 (Agnes Schierhuber): Tarbijate juurdepääs õigusele

Karin Gastinger (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Agnes Schierhuber, Reinhard Rack ja Richard Seeber.

Küsimus 7 (Sarah Ludford): Raamotsus rassismi- ja ksenofoobiavastase võitluse kohta

Karin Gastinger vastas küsimusele ja ka küsimusele 8, mis puudutas sama teemat, samuti täiendavatele küsimustele, mille esitasid Sarah Ludford ja Manolis Mavrommatis.

Sõna võtsid Gay Mitchell ja Bill Newton Dunn infotunni korralduse kohta.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
asepresident

Küsimus 8 (Gay Mitchell): Ksenofoobia Euroopa Liidus

Karin Gastinger märkis, et vastus küsimusele 7 oli ühtlasi ka vastus küsimusele 8, ning vastas Gay Mitchelli täiendavale küsimusele.

Sõna võttis Claude Moraes, kes tegi ettepaneku pöörduda tagasi infotunni läbiviimise endise korra juurde (asepresident vastas, et küsimust arutatakse koos nõukogu eesistujaga).

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika