Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2006 - Straatsburg

17. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0013/2006).

Eerste deel

Vraag 1 (Eoin Ryan): Ethiopische oppositiefiguren.

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan, Ana Maria Gomes en David Martin.

Vraag 2 (Cecilia Malmström): Steun aan de Iraanse democratie.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews en David Martin.

Vraag 3 (Panagiotis Beglitis): Besluit van de Israëlische regering tot aanleg van een tramlijn die het onwettige nederzettingengebied van Pisgat Ze'ev in Oost-Jeruzalem moet verbinden met het centrum van West-Jeruzalem.

Hans Winkler beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Panagiotis Beglitis, James Hugh Allister en Jonas Sjöstedt.

Vraag 4 (Reinhard Rack): Bescherming van grondrechten.

Karin Gastinger (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Reinhard Rack.

Vraag 5 (Diamanto Manolakou): Noodtoestand op de Filippijnen.

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Diamanto Manolakou.

Tweede deel

Vraag 6 (Agnes Schierhuber): Rechtsgang voor consumenten.

Karin Gastinger (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Agnes Schierhuber, Reinhard Rack en Richard Seeber.

Vraag 7 (Sarah Ludford): Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat.

Karin Gastinger beantwoordt de vraag alsmede vraag 8 over hetzelfde onderwerp, en de aanvullende vragen van Sarah Ludford en Manolis Mavrommatis.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell en Bill Newton Dunn over de organisatie van het vragenuur.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

Vraag 8 (Gay Mitchell): Vreemdelingenhaat in de EU.

Karin Gastinger wijst er allereerst op dat het antwoord op vraag 7 ook geldt voor vraag 8 en beantwoordt vervolgens een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Claude Moraes die wenst dat op de oude regeling voor het vragenuur wordt teruggekomen (de Voorzitter antwoordt dat dit tezamen met de fungerend voorzitter van de Raad zal worden bekeken).

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid