Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 marca 2006 r. - Strasburg

17. Tura pytań (pytania do Rady)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0013/2006).

Część pierwsza

Pytanie 1 (Eoin Ryan): Przedstawiciele opozycji w Etiopii.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Eoina Ryana, Anę Marię Gomes i Davida Martina.

Pytanie 2 (Cecilia Malmström): Wsparcie dla demokracji w Iranie.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Cecilię Malmström, Philipa Bushill-Matthews i Davida Martina.

Pytanie 3 (Panagiotis Beglitis): Decyzja rządu izraelskiego o wybudowaniu linii tramwajowej łączącej dzielnicę nielegalnej kolonizacji Pisgat Ze'ev (Jerozolima Wschodnia) z centrum Jerozolimy Zachodniej.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Panagiotisa Beglitisa, Jamesa Hugh Allistera i Jonasa Sjöstedta.

Pytanie 4 (Reinhard Rack): Ochrona praw podstawowych.

Karin Gastinger (Urzędująca Przewodnicząca Rady) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Reinharda Racka.

Pytanie 5 (Diamanto Manolakou): Stan wyjątkowy na Filipinach

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Diamanto Manolakou.

Część druga

Pytanie 6 (Agnes Schierhuber): Dostęp konsumentów do prawa.

Karin Gastinger (Urzędująca Przewodnicząca Rady) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Agnes Schierhuber, Reinharda Racka i Richarda Seebera.

Pytanie 7 (Sarah Ludford): Decyzja ramowa w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią.

Karin Gastinger udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie 8 dotyczące tego samego zagadnienia, a także na pytania uzupełniające postawione przez Sarah Ludford i Manolisa Mavrommatisa.

Głos zabrali: Gay Mitchell i Bill Newton Dunn w sprawie organizacji tury pytań.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

Pytanie 8 (Gay Mitchell): Ksenofobia w Unii Europejskiej.

Karin Gastinger po zaznaczeniu, że odpowiedź na pytanie 7 dotyczy także pytania 8, odpowiedziała również na pytanie uzupełniające zadane przez Gaya Mitchella.

Głos zabrał Claude Moraes, który zaproponował powrót do poprzedniego systemu organizacji tury pytań. (Przewodnicząca odpowiedziała mu, że problem zostanie zbadany wraz z Urzędującą Prezydencją Rady).

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pelnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności