Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg

17. Hodina otázok (pre Radu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0013/2006).

Prvá časť

Otázka č. 1 (Eoin Ryan): Osobnosti etiópskej opozície

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eoin Ryan, Ana Maria Gomes a David Martin.

Otázka č. 2 (Cecilia Malmström): Podpora demokracie v Iráne

Hans Winkler odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Cecilia Malmström, Philip Bushill-Matthews a David Martin.

Otázka č. 3 (Panagiotis Beglitis): Rozhodnutie izraelskej vlády postaviť električkovú linku, ktorá bude prepájať ilegálne osídlenia Pisgat Ze'ev (východný Jeruzalem) s centrom západného Jeruzalemu

Hans Winkler odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Panagiotis Beglitis, James Hugh Allister a Jonas Sjöstedt.

Otázka č. 4 (Reinhard Rack): Ochrana základných práv

Karin Gastinger (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Reinhard Rack.

Otázka č. 5 (Diamanto Manolakou): Výnimočný stav na Filipínach

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Diamanto Manolakou.

Druhá časť

Otázka č. 6 (Agnes Schierhuber): Prístup spotrebiteľov k právu

Karin Gastinger (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Agnes Schierhuber, Reinhard Rack a Richard Seeber.

Otázka č. 7 (Sarah Ludford): Rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii

Karin Gastinger odpovedala na otázku a na otázku č. 8 týkajúcu sa tej istej záležitosti, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Manolis Mavrommatis.

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell a Bill Newton Dunn o organizácii hodiny otázok.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Otázka č. 8 (Gay Mitchell): Xenofóbia v Európskej únii

Karin Gastinger poznamenala, že jej odpoveď na otázku č. 7 sa týka aj otázky č. 8, a potom odpovedala na doplňujúcu otázku, ktorú položil Gay Mitchell.

V rozprave vystúpil Claude Moraes, ktorý navrhol vrátiť sa k predchádzajúcemu systému organizácie hodiny otázok (Predsedníčka mu odpovedala, že táto záležitosť bude prehodnotená v spolupráci s úradujúcim predsedníctvom Rady).

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia