Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. března 2006 - Štrasburk

18. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0013/2006).

Vystoupil: Carlos Carnero González, aby vyjádřil nespokojenost s tím, že otázka 48 byla prohlášena za nepřípustnou (předsedkyně slíbila, že jeho připomínky postoupí příslušnému orgánu, a připomněla ustanovení přílohy II jednacího řádu).

První část

Otázka 43 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 44 (Bill Newton Dunn): Rozpočtové prostředky určené na projekt „Přeshraničí trestná činnost“.

Franco Frattini (místopředseda Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bill Newton Dunn.

Otázka 45 (Cristobal Montoro Romero): Evropská hospodářská situace.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

Druhá část

Otázka 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vzdělávací a výchovné programy a evropská identita.

Ján Figeľ (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea a Richard Seeber.

Otázka 47 (Maria Badia I Cutchet): Plán na podporu podnikatelského ducha v odvětví vzdělávání.

Ján Figeľ odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Maria Badia I Cutchet a Paul Rübig.

Otázka 48 byla prohlášena za nepřípustnou (příloha II část A bod 3 jednacího řádu).

Otázka 49 (Andreas Mölzer): Turecké mince.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Andreas Mölzer.

Otázka 50 (Enrico Letta): Evropská škola v Bruselu II – přesunutí jazykových sekcí.

Otázka 51 (Richard Seeber): Přesunutí německé jazykové sekce.

Siim Kallas (místopředseda Komise) odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo a Alfonso Andria.

Autor otázky 52 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 53 (Manuel Medina Ortega): Evropská unie rozšířená o Bulharsko a Rumunsko a systém adopcí.

Olli Rehn (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manuel Medina Ortega a Alessandro Battilocchio.

Otázka 54 (Mairead McGuinness): Přistoupení Rumunska k Evropské unii.

Olli Rehn odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis a John Bowis.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí