Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

18. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0013/2006).

Παρεμβαίνει ο Carlos Carnero González ο οποίος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ερώτησή του αριθ. 48 κρίθηκε μη παραδεκτή (Η Πρόεδρος υπόσχεται να διαβιβάσει τη διαμαρτυρία στην αρμόδια αρχή και υπενθυμίζει τις διατάξεις του Παραρτήματος II του Κανονισμού).

Πρώτο μέρος

Η ερώτηση 43 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 44 (Bill Newton Dunn): Προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Trans Crime.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bill Newton Dunn.

Ερώτηση 45 (Cristobal Montoro Romero): Κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig και Justas Vincas Paleckis.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 46 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Josu Ortuondo Larrea και Richard Seeber.

Ερώτηση 47 (Maria Badia I Cutchet): Σχέδιο για την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της εκπαίδευσης.

Ο Ján Figeľ απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Maria Badia I Cutchet και Paul Rübig.

Η ερώτηση 48 δεν κρίνεται παραδεκτή (παράρτημα II, τμήμα A, σημείο 3, του Κανονισμού).

Ερώτηση 49 (Andreas Mölzer): Το τουρκικό κέρμα μιας λίρας.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Andreas Mölzer.

Ερώτηση 50 (Enrico Letta): Ευρωπαϊκό σχολείο Βρυξέλλες ΙΙ - μεταφορά τμημάτων.

Ερώτηση 51 (Richard Seeber): Μεταφορά του γερμανικού γλωσσικού τμήματος.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo και Alfonso Andria.

Στην ερώτηση 52 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 53 (Manuel Medina Ortega): Ένταξη στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και το θέμα των υιοθεσιών.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega και Alessandro Battilocchio.

Ερώτηση 54 (Mairead McGuinness): Η προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Olli Rehn απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Παναγιώτη Μπεγλίτη και John Bowis.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου