Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg

18. Infotund (küsimused komisjonile)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0013/2006).

Sõna võttis Carlos Carnero González, kes väljendas protesti seoses tema küsimuse 48 vastuvõetamatuks tunnistamisega (asepresident lubas protesti edastada pädevale organile ning tuletas meelde kodukorra II lisa sätteid).

Esimene osa

Küsimus 43 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 44 (Bill Newton Dunn): Projekti "Piiriülene kuritegevus" (Trans Crime) eelarve

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bill Newton Dunn.

Küsimus 45 (Cristobal Montoro Romero): Euroopa majanduse olukord

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig ja Justas Vincas Paleckis.

Teine osa

Küsimus 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Haridus- ja koolitusprogrammid ning Euroopa identiteet

Ján Figeľ (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea ja Richard Seeber.

Küsimus 47 (Maria Badia I Cutchet): Hariduse valdkonnas ettevõtlikkuse ergutamise kava

Ján Figeľ vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Maria Badia I Cutchet ja Paul Rübig.

Küsimus 48 tunnistati vastuvõetamatuks (kodukorra II lisa A osa punkt 3).

Küsimus 49 (Andreas Mölzer): Türgi mündid

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Andreas Mölzer.

Küsimus 50 (Enrico Letta): Brüsseli II Euroopa kool – osakondade üleviimine

Küsimus 51 (Richard Seeber): Saksakeelse osakonna üleviimine

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo ja Alfonso Andria.

Küsimusele 52 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 53 (Manuel Medina Ortega): Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine ELiga ning lapsendamise kord

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Alessandro Battilocchio.

Küsimus 54 (Mairead McGuinness): Rumeenia ühinemine Euroopa Liiduga

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis ja John Bowis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika