Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2006 - Straatsburg

18. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0013/2006).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Carnero González die protesteert tegen het feit dat zijn vraag nr. 48 niet ontvankelijk is verklaard (de Voorzitter zegt toe het protest aan de bevoegde instantie te zullen overbrengen en herinnert aan het bepaalde in bijlage II van het Reglement).

Eerste deel

Vraag 43 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 44 (Bill Newton Dunn): Budget voor het Trans Crime-project.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bill Newton Dunn.

Vraag 45 (Cristobal Montoro Romero): De toestand van de Europese economie.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig en Justas Vincas Paleckis.

Tweede deel

Vraag 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Onderwijs- en opleidingsprogramma's en de Europese identiteit.

Ján Figeľ (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea en Richard Seeber.

Vraag 47 (Maria Badia I Cutchet): Plan ter bevordering van de ondernemingsgeest in het onderwijs.

Ján Figeľ beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Maria Badia I Cutchet en Paul Rübig.

Vraag 48 is niet ontvankelijk verklaard (bijlage II, deel A, punt 3 van het Reglement).

Vraag 49 (Andreas Mölzer): Turks lira muntstuk.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Andreas Mölzer.

Vraag 50 (Enrico Letta): Europese School Brussel II - overplaatsing van taalafdelingen.

Vraag 51 (Richard Seeber): Verhuizing van de Duitstalige afdeling.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo en Alfonso Andria.

Vraag 52 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 53 (Manuel Medina Ortega): Uitbreiding van de EU met Bulgarije en Roemenië - gevolgen voor adoptierecht.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega en Alessandro Battilocchio.

Vraag 54 (Mairead McGuinness): Toetreding tot de Europese Unie van Roemenië.

Olli Rehn beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis en John Bowis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid