Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 marca 2006 r. - Strasburg

18. Tura pytań (pytania do Komisji)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0013/2006).

Głos zabrał Carlos Carnero González zgłaszając sprzeciw wobec faktu, iż jego pytanie nr 48 zostało uznane za niedopuszczalne (Przewodnicząca zobowiązała się przekazać powyższy protest właściwemu organowi i przypomniała o postanowieniach załącznika II Regulaminu).

Część pierwsza

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 43 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 44 (Bill Newton Dunn): Środki budżetowe przeznaczone na projekt “Przestępczość ponadgraniczna” (Trans Crime).

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Billa Newtona Dunna.

Pytanie 45 (Cristobal Montoro Romero): Sytuacja europejskiej gospodarki.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Cristobala Montora Romera, Paula Rübiga i Justasa Vincasa Paleckisa.

Część druga

Pytanie 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Programy edukacyjne i szkoleniowe a tożsamość europejska.

Ján Figeľ (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Marię Panayotopoulos-Cassiotou, Josuego Ortuondo Larreę i Richarda Seebera.

  1. Pytanie 47 (Maria Badia I Cutchet): Plan dotyczący wspierania ducha przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji.

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Marię Badię I Cutchet i Paula Rübiga.

Pytanie 48 zostało uznane za niedopuszczalne (załącznik II część A punkt 3 Regulaminu).

Pytanie 49 (Andreas Mölzer): Monety tureckie

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Andreasa Mölzera.

Pytanie 50 (Enrico Letta): Szkoły europejskie w Brukseli II – Przeniesienie sekcji.

Pytanie 51 (Richard Seeber): Przeniesienie niemieckiej sekcji językowej.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające postawione przez Enrica Lettę, Richarda Seebera, Luigiego Cocilova i Alfonsa Andrię.

Pytanie 52 zostanie rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 53 (Manuel Medina Ortega): Rozszerzenie UE o Bułgarię i Rumunię a system przyjęcia.

Olli Rehn (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Manuela Medinę Ortegę i Alessandra Battilocchia.

Pytanie 54 (Mairead McGuinness): Przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej.

Olli Rehn udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Mairead McGuinness, Panagiotisa Beglitisa i Johna Bowisa.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pelnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności