Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg

18. Hodina otázok (pre Komisiu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0013/2006).

V rozprave vystúpil Carlos Carnero González, aby vyjadril nesúhlas s tým, že jeho otázka č. 48 bola vyhlásená za neprípustnú (Predsedníčka sľúbila, že jeho pripomienky postúpi príslušnému orgánu a pripomenula ustanovenia prílohy II rokovacieho poriadku.).

Prvá časť

Otázka č. 43 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 44 (Bill Newton Dunn): Rozpočet pre projekt na boj proti cezhraničnej kriminalite

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Bill Newton Dunn.

Otázka č. 45 (Cristobal Montoro Romero): Hospodárska situácia v Európe

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

Druhá časť

Otázka č. 46 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vzdelávacie a školiace programy a európska identita

Ján Figeľ (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Josu Ortuondo Larrea a Richard Seeber.

Otázka č. 47 (Maria Badia I Cutchet): Plán na podporu podnikateľského ducha v odvetví vzdelávania

Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Maria Badia I Cutchet a Paul Rübig.

Otázka č. 48 bola vyhlásená za neprípustnú (príloha II, časť A, bod 3, rokovacieho poriadku).

Otázka č. 49 (Andreas Mölzer): Turecké mince

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Andreas Mölzer.

Otázka č. 50 (Enrico Letta): Európska škola Brusel II - premiestnenie oddelení

Otázka č. 51 (Richard Seeber): Premiestnenie Sekcie nemeckého jazyka

Siim Kallas (podpredseda Komisie)odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Enrico Letta, Richard Seeber, Luigi Cocilovo a Alfonso Andria.

Otázka 52 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 53 (Manuel Medina Ortega): Rozšírenie EÚ o Bulharsko a Rumunsko a otázka adopcií

Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega a Alessandro Battilocchio.

Otázka č. 54 (Mairead McGuinness): Vstup Rumunska do Európskej únie

Olli Rehn odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Panagiotis Beglitis a John Bowis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia