Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2097(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0028/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0028/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 19
CRE 14/03/2006 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

19. Κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση [2005/2097(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Edit Bauer (A6-0028/2006)

Ο Edit Bauer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Věra Flasarová (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zatloukal, Karin Jöns, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Zita Gurmai, Aloyzas Sakalas και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου