Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0058/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0058/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0090

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

20. Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII(Β)) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τους προσανατολισμούς όσον αφορά τα τμήματα ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII(A) KAI VIII(B) και το προσχέδιο δημοσιονομικών προοπτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα Ι) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2007
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2006/2021(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Louis Grech (A6-0058/2006)

Ο Louis Grech παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lars Wohlin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Salvador Garriga Polledo, Brigitte Douay, Nathalie Griesbeck και Jeffrey Titford.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου