Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0090(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0057/2006

Ingediende teksten :

A6-0057/2006

Debatten :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Stemmingen :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Stemverklaringen
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Notulen
Dinsdag 14 maart 2006 - Straatsburg

21. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)) - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie).

Ingeborg Gräßle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Borut Pahor (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Kyösti Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch en Szabolcs Fazakas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 15.03.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid