Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0090(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0057/2006

Teksty złożone :

A6-0057/2006

Debaty :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Głosowanie :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Protokół
Wtorek, 14 marca 2006 r. - Strasburg

21. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Głos zabrała Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji).

Ingeborg Gräßle przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Borut Pahor (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Kyösti Virrankoski w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch i Szabolcs Fazakas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 15.03.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności