Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0090(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0057/2006

Predkladané texty :

A6-0057/2006

Rozpravy :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Hlasovanie :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Zápisnica
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg

21. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)) - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

V rozprave vystúpila Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

Ingeborg Gräßle uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Borut Pahor (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Simon Busuttil za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch a Szabolcs Fazakas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 15.03.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia