Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2199(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0019/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0019/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

22. Φιλικότερες προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους αλιείας [2004/2199(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006)

Ο Seán Ó Neachtain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Duarte Freitas, Paulo Casaca, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ιωάννης Γκλαβάκης, James Nicholson και Joe Borg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου