Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (arutelu)
 6.Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)
 7.Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (arutelu)
 8.Võitlus rassismi vastu jalgpallis (kirjalik deklaratsioon)
 9.Hääletused
  
9.1.EÜ ja Ukraina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.2.Välistegevuse tagatisfond * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
9.3.Aktsiaseltside asutamine ning nende kapital ***I (hääletus)
  
9.4.Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I (hääletus)
  
9.5.Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend * (hääletus)
 10.Pidulik istung – Saksamaa Liitvabariik
 11.Hääletused (jätkamine)
  
11.1.Rahvusvahelise Valuutafondi strateegiline läbivaatamine (hääletus)
  
11.2.Ettevõtete ümberpaigutamine regionaalarengu kontekstis (hääletus)
  
11.3.Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)
  
11.4.Infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (hääletus)
 12.Hääletuse kohta selgituste andmine
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Euroopa jalatsitööstuse olukord üks aasta pärast liberaliseerimist (arutelu)
 16.Euroopa vahistamismääruse hindamine (arutelu)
 17.Infotund (küsimused nõukogule)
 18.Infotund (küsimused komisjonile)
 19.Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus (arutelu)
 20.2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) (arutelu)
 21.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (arutelu)
 22.Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)       
 
Protokoll (131 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (419 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (798 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (149 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (346 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika