Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta (keskustelu)
 6.Rakenneuudistukset ja työllisyys (keskustelu)
 7.Euroopan tasa-arvoinstituutti ***I (keskustelu)
 8.Rasismin kitkeminen jalkapallosta (kirjallinen kannanotto)
 9.Äänestykset
  
9.1.EY:n ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.2.Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.3.Osakeyhtiöiden perustaminen sekä niiden pääoma ***I (äänestys)
  
9.4.Euroopan tasa-arvoinstituutti ***I (äänestys)
  
9.5.Valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline vakavia hätätilanteita varten * (äänestys)
 10.Juhlaistunto - Saksan liittotasavalta
 11.Äänestykset (jatkoa)
  
11.1.Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnan strateginen tarkistaminen (äänestys)
  
11.2.Toiminnan siirrot aluekehityksen puitteissa (äänestys)
  
11.3.Elohopeaa koskeva yhteisön strategia (äänestys)
  
11.4.Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Euroopan jalkineteollisuuden tilanne vuoden kuluttua tuonnin vapauttamisesta (keskustelu)
 16.Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva arviointi (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 18.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 19.Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus (keskustelu)
 20.Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B)) (keskustelu)
 21.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (keskustelu)
 22.Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (181 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (135 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (367 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (908 kb) 
 
Pöytäkirja (207 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (144 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (346 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö