Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Torek, 14. marec 2006 - Strasbourg
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Predložitev dokumentov
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 5.Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje (razprava)
 6.Prestrukturiranje in zaposlovanje (razprava)
 7.Evropski inštitut za enakost med spoloma ***I (razprava)
 8.Boj proti rasizmu v nogometu (pisna izjava)
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o določenih vidikih zračnega prevoza * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Jamstveni sklad za zunanje ukrepe * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Ustanavljanje in kapital delniških družb ***I (glasovanje)
  
9.4.Evropski inštitut za enakost med spoloma ***I (glasovanje)
  
9.5.Instrument za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče * (glasovanje)
 10.Slavnostna seja - Zvezna republika Nemčija
 11.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
11.1.Strateška revizija Mednarodnega denarnega sklada (glasovanje)
  
11.2.Selitev proizvodnje v okviru regionalnega razvoja (glasovanje)
  
11.3.Strategija Skupnosti za živo srebro (glasovanje)
  
11.4.Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Položaj evropskega obutvenega sektorja leto dni po liberalizaciji (razprava)
 16.Ocena evropskega naloga za prijetje (razprava)
 17.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 18.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 19.Socialna zaščita in vključenost (razprava)
 20.Smernice za proračun 2007 (oddelki II,IV,V,VI,VII, VIII (A) in VIII(B)) (razprava)
 21.Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti * (razprava)
 22.Okolju prijaznejši načini ribolova (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (179 kb) Seznam navzočih (65 kb)       
 
Zapisnik (131 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (382 kb) Izid poimenskega glasovanja (954 kb) 
 
Zapisnik (206 kb) Seznam navzočih (70 kb) Izidi glasovanj (160 kb) Izid poimenskega glasovanja (346 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov