Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 5.Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (debatt)
 6.Omstruktureringar och sysselsättning (debatt)
 7.Europeiskt jämställdhetsinstitut ***I (debatt)
 8.Kampen mot rasism inom fotbollen (skriftlig förklaring)
 9.Omröstning
  9.1.Avtal mellan EG och Ukraina om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Garantifond för åtgärder avseende tredje land * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Etablering av aktiebolag samt bibehållande och ändringar av bolagets kapital ***I (omröstning)
  9.4.Europeiskt jämställdhetsinstitut ***I (omröstning)
  9.5.Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer * (omröstning)
 10.Högtidligt möte – Förbundsrepubliken Tyskland
 11.Omröstning (fortsättning)
  11.1.Internationella valutafondens strategiska översyn (omröstning)
  11.2.Omlokalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv (omröstning)
  11.3.Gemenskapens kvicksilverstrategi (omröstning)
  11.4.Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Situationen inom den europeiska skosektorn ett år efter liberaliseringen (debatt)
 16.Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (debatt)
 17.Frågestund (frågor till rådet)
 18.Frågestund (frågor till kommissionen)
 19.Socialt skydd och social integration (debatt)
 20.Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) (debatt)
 21.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (debatt)
 22.Miljövänligare fiskemetoder (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (182 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (136 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (373 kb) Omröstningar med namnupprop (908 kb) 
 
Protokoll (210 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (145 kb) Omröstningar med namnupprop (346 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy