Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0161/2006

Forhandlinger :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg

3. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde/Lissabon-strategien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde/Lissabon-strategien

Hans Winkler (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Christopher Beazley, som vendte tilbage til Robert Atkins' indlæg, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz, løsgænger, og Othmar Karas.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Robert Goebbels tog ordet.

FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ
næstformand

Talere: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen).

Martin Schulz kommenterede baggrundsstøjen i mødesalen under Günter Verheugens indlæg.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2006 vedrørende Lissabon-strategien (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen og Graham Watson for ALDE-Gruppen om bidraget til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2006 med henblik på Lissabon-strategien (B6-0162/2006).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.12 i protokollen af 15.03.2006.

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS
næstformand

Talere: Sarah Ludford om et teknisk spørgsmål og Carl Schlyter om den elektroniske adgang til dokumenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik