Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0161/2006

Keskustelut :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

3. Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Christopher Beazley, joka viittasi Robert Atkinsin puheenvuoroon, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Leopold Józef Rutowicz ja Othmar Karas.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Robert Goebbels käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja).

Martin Schulz käytti puheenvuoron istuntosalissa Günter Verheugenin puheenvuoron aikana vallinneesta taustahälystä.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo ja Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä (B6-0162/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2006, kohta 4.12.

Puhetta johti
varapuhemies Antonios TRAKATELLIS

Puheenvuorot: Sarah Ludford teknisestä seikasta ja Carl Schlyter asiakirjojen saatavuudesta sähköisessä muodossa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö