Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0161/2006

Debaty :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Głosowanie :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg

3. Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) et José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Christopher Beazley, który nawiązał do wystąpienia Roberta Atkinsa, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Leopold Józef Rutowicz niezrzeszony, i Othmar Karas.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Robert Goebbels.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Martin Schulz, w sprawie hałasu panującego na sali posiedzeń podczas wystąpienia Günthera Verheugena.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wkładu w wiosenną Radę Europejską 2006 w związku ze Strategią Lizbońską (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie wkładu w wiosenną Radę Europejską 2006 r. w związku ze Strategią Lizbońską (B6-0162/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 15.03.2006.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sarah Ludford w sprawie porządku technicznego i Carl Schlyter w sprawie dostępu do dokumentów drogą elektroniczną.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności