Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0161/2006

Debatter :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg

3. Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Christopher Beazley, som yttrade sig om Robert Atkins inlägg, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Leopold Józef Rutowicz, grupplös, och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Robert Goebbels.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Talare: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Martin Schulz yttrade sig om det bakgrundsbuller som förekommit i kammaren under Günter Verheugens inlägg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, om bidraget till Europeiska rådets vårmöte 2006 om Lissabonstrategin (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, och Graham Watson för ALDE-gruppen, om bidraget till rådets vårmöte 2006 med avseende på Lissabonstrategin (B6-0162/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.12 i protokollet av den 15.03.2006.

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

Talare: Sarah Ludford yttrade sig om en teknisk fråga och Carl Schlyter yttrade sig om tillgången till dokument på elektronisk väg i Strasbourg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy