Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0206(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0035/2006

Ingediende teksten :

A6-0035/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2006 - 4.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0081

Notulen
Woensdag 15 maart 2006 - Straatsburg

4.1. Partnerschapsovereenkomst inzake de visserij in de Federale Staten van Micronesia * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesia inzake de visserij in de Federale Staten van Micronesia [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0081)

Juridische mededeling - Privacybeleid