Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0205(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0037/2006

Ingediende teksten :

A6-0037/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2006 - 4.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0082

Notulen
Woensdag 15 maart 2006 - Straatsburg

4.2. Minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad tot invoering van een communautair stelsel van regels voor de minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten [COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0082)

Juridische mededeling - Privacybeleid