Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0161/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

4.12. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0161/2006 και B6-0162/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0161/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0162/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0092)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 24, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου